Laekvere raamatukogu tegutseb piirkonna keskraamatukoguna alates 1. aprillist 2017.

Laekvere Raamatukogu struktuuri kuuluvad haruraamatukogud Muugas ja Veneveres.

Laekvere Raamatukogu on Vinni Vallavalitsuse hallatav asutus. 

 

 

Kultuuriasutuste teenuste hinnakiri

Vinni valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Vinni valla raamatukogudele mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord

Laekvere Raamatukogu põhimäärus