Laekvere raamatukogu tegutseb piirkonna keskraamatukoguna alates 1. aprillist 2017.

Laekvere Raamatukogu struktuuri kuuluvad haruraamatukogud Muugas ja Veneveres.

Laekvere Raamatukogu on Vinni Vallavalitsuse hallatav asutus. 

 

Laekvere Raamatukogu põhimäärus

Laekvere valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Kultuuriasutuste teenuste hinnakiri